Φόρτιση κινητών συσκευών

Φόρτιση κινητών συσκευών

Δωρεάν φόρτιση κινητών συσκευών διαθέσιμη πριν (ελεύθερες για όλους) και μετά τους ελέγχους ασφαλείας (ελεγχόμενες περιοχές).

  • Αναχωρήσεις, Περιοχή Ελεγχόμενης Πρόσβασης, Εντός Schengen πύλη 4 (Τ2)
  • Αναχωρήσεις, Περιοχή Ελεγχόμενης Πρόσβασης, Εντός Schengen πύλη 12 (Τ2)
  • Αναχωρήσεις, Περιοχή Ελεγχόμενης Πρόσβασης, Εντός Schengen πύλη 14 (Τ1)
  • Αναχωρήσεις, Περιοχή Ελεγχόμενης Πρόσβασης, Εκτός Schengen πύλη 20 (Τ1)

Οι φορτιστές κινητών συσκευών διαθέτουν επαγωγικές επιφάνειες, Micro USB, USB hub και πρίζες.