Φόρτιση κινητών συσκευών

Φόρτιση κινητών συσκευών

Δωρεάν φόρτιση κινητών συσκευών διαθέσιμη πριν (ελεύθερες για όλους) και μετά τους ελέγχους ασφαλείας (ελεγχόμενες περιοχές).

  • Αφίξεις, Περιοχή Ελεύθερης Πρόσβασης, στην έξοδο (Τ1)
  • Αναχωρήσεις, Περιοχή Ελεγχόμενης Πρόσβασης, Εντός Schengen ανάμεσα στις πύλες 14-15 (Τ1)
  • Αναχωρήσεις, Περιοχή Ελεγχόμενης Πρόσβασης, Εκτός Schengen πύλη 24 (Τ1)

Οι φορτιστές κινητών συσκευών διαθέτουν επαγωγικές επιφάνειες, Micro USB, USB hub και πρίζες.