Γενική Αεροπορία

Γενική Αεροπορία

Οδηγίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα χρονοθυρίδων

Για πτήσεις αεροσκαφών ιδιωτικής και Γενικής Αεροπορίας προς και από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, παρακαλείσθε όπως ακολουθήσετε τις οδηγίες που παρέχονται από την Εθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων. Οι σχετικές οδηγίες υπάρχουν εδώ.