Στατιστικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης

Στατιστικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης

Βρείτε στοιχεία αεροπορικής κίνησης κάνοντας κλικ στους παρακάτω συνδέσμους.

Ανά Μήνα

2017 SKG Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2018 SKG Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2019 SKG Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2020 SKG Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2021 SKG Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2022 SKG Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2023 SKG Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2024 SKG Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

Διεθνής Αεροπορική Κίνηση Ανά Χώρα

Ιανουάριος 2024 - SKG Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Φεβρουάριος 2024 - SKG Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Μάρτιος 2024 - SKG Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Απρίλιος 2024 - SKG Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Μάιος 2024 - SKG Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Ιούνιος 2024 - SKG Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Προηγούμενα Έτη

2017 SKG Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

2018 SKG Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

2019 SKG Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

2020 SKG Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

2021 SKG Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

2022 SKG Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

2023 SKG Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα