Στατιστικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης

Στατιστικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης

Βρείτε στοιχεία αεροπορικής κίνησης κάνοντας κλικ στους παρακάτω συνδέσμους.

Ανά Μήνα

2017 SKG Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2018 SKG Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2019 SKG Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2020 SKG Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2021 SKG Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2022 SKG Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

Ανά Χώρα

Ιανουάριος 2022 - SKG Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Φεβρουάριος 2022 - SKG Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Μάρτιος 2022 - SKG Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Απρίλιος 2022 - SKG Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Μάιος 2022 - SKG Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Ιούνιος 2022 - SKG Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Ιούλιος 2022 - SKG Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Αύγουστος 2022 - SKG Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Σεπτέμβριος 2022 - SKG Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Οκτώβριος 2022 - SKG Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Προηγούμενα Έτη

2017 SKG Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

2018 SKG Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

2019 SKG Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

2020 SKG Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

2021 SKG Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα