Στατιστικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης

Στατιστικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης

Βρείτε στοιχεία αεροπορικής κίνησης κάνοντας κλικ στους παρακάτω συνδέσμους.

Ανά Μήνα

2017 SKG Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2018 SKG Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2019 SKG Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2020 SKG Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

Ανά Χώρα

Ιανουάριος 2020 - SKG Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Φεβρουάριος 2020 - SKG Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Μάρτιος 2020 - SKG Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Απρίλιος 2020 - SKG Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Μάιος 2020 - SKG Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Ιούνιος 2020 - SKG Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Ιούλιος 2020 - SKG Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Αύγουστος 2020 - SKG Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Προηγούμενα Έτη

2017 SKG Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

2018 SKG Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

2019 SKG Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα